Positiivinen hyvä tyyppi

Harvestian Leppävirran hankintaesimies Eero Liinakoskelle on myönnetty ”Työyhteisön hyvä tyyppi” -stipendi. Stipendin arvo on 500 euroa.

Stipendiä esittäneet kollegat toteavat seuraavaa:
”Eero on osoittanut omalla käytöksellään, olemuksellaan ja aktiivisuudellaan esimerkkiä puunhankinnan tehtävissä. Hänen vahva positiivinen otteensa uusia asioita ja haasteita kohtaan on ollut keskeinen voimavara, joka on myös välittynyt muuhun organisaatioon. Eero on täsmällinen ja tunnollinen työtään sekä työkavereitaan kohtaan eli juuri se työyhteisön huippu tyyppi!”

Metsämiesten Säätiö haluaa nostaa ”Työyhteisön hyvä tyyppi”-stipendillä esille arjen työyhteisösankareita metsäalalla, sillä osaava ja motivoitunut ihminen on metsäalan tulevaisuuden keskeisin menestystekijä ja alan toimintakulttuurin rakentaja. 

Metsämiesten Säätiö on 1948 perustettu yleishyödyllinen säätiö, jonka tehtävänä on metsäalan kehittäminen sekä alalla toimivien ihmisten hyvinvoinnin edistäminen. Säätiö jakaa oman sijoitustoimintansa tuottoa alalle tavoitteellisin apurahoin ja stipendein.


Harvestia

Harvestia Oy on Mondi Groupin omistama puunhankintayhtiö. Harvestia hankkii puut Mondi Powerfluten Kuopion Sorsasalossa sijaitsevalle tehtaalle.
Lisäksi Harvestia toimittaa puuta yhteistyökumppaneilleen. Harvestia ostaa kuitu-, tukki- ja energiapuuta sekä pysty- että hankintakaupalla.

Tietosuojaseloste