Turvallisuus hakkuutyömailla

Metsänomistajana olet tervetullut seuraamaan metsässäsi tehtävien töiden etenemistä. Noudattamalla yhdessä tärkeitä turvallisuusohjeita varmistamme kaikille osapuolille turvallisen vierailun. On erityisen tärkeää muistaa, ettei hakkuutyömaalle voi rynnätä omin päin, vaan työmaavierailusta on aina ilmoitettava etukäteen. Lisäksi työmaalle on pääsy kielletty asiattomilta – näin koneiden kuljettajille turvataan työrauha ja kaikkien turvallisuus säilyy.

Harvestian turvallisuuskulttuuri

Meille Harvestialla turvallisuus on ykkösasia. Turvallisuus ohjaa kaikkea tekemistämme ja näin ollen meille on äärimmäisen tärkeää varmistaa sekä työntekijöidemme, että kaikkien hakkuutyömaillamme vierailevien turvallisuus. Molempien turvallisuuden varmistamme parhaiten seuraamalla yksinkertaista turvallisuusohjeistusta. On erittäin tärkeää, että muistat ilmoittaa aina hakkuukoneen kuljettajalle tulostasi soittamalla etukäteen. Löydät kullekin hakkuutyömaalle johtavan tien laidasta työmaakyltin, jossa on mainittu hakkuukoneen kuljettajan puhelinnumero. Työmaakyltin yhteydestä löydät myös työmaalla tarvitsemasi turvavarusteet, eli kypärän sekä turvaliivin. Käytäthän turvavarusteita koko työmaavierailusi ajan, jonka jälkeen voit palauttaa ne samaan paikkaan. Huomioithan, että hakkuutyömaalla liikkuminen tapahtuu aina omalla vastuullasi.

Näin vierailet turvallisesti Harvestian hakkuutyömaalla:

• Ilmoita vierailustasi soittamalla hakkuukoneen kuljettajalle. Näin kuljettaja osaa varautua saapumiseesi. Kuljettajan numeron löydät työmaakyltistä.
• Pue yllesi turvavarusteet eli kypärä sekä turvaliivi, jotka löydät työmaakyltin vierestä. Huomiovärit helpottavat huomaamistasi ja ovat kriittinen osa turvallisuuttasi työmaalla.
• Saapuessasi työmaalle odota, että hakkuukoneen kuljettaja on huomioinut sinut ja keskeyttää työnsä. Muista aina säilyttää 90 metrin turvaetäisyys metsäkoneisiin.
• Varo myös esimerkiksi lahopökkelöitä ja maassa olevia risuja sekä latvuksia, jotta liikkuminen olisi mahdollisimman turvallista.
• Kun poistut hakkuutyömaalta, palauta turvavarusteet samaan paikkaan josta ne myös otit.

Vieraile turvallisesti hakkuutyömaalla (pdf-ohje)

Artikkelit - 24.5.2022
Sorsasalossa sijaitsevaan aallotuskartonkitehtaaseen kohdistuvan jätti-investoinnin ansiosta pohjoissavolaisesta puusta jalostettuja tuotteita viedään tulevaisuudessa maailmalle entistä enemmän. Investointi lisää tuotantomääriä ja paikallisen koivun kysyntää, sekä pienentää tehtaan ympäristövaikutuksia. Kuopion Sorsasalossa sijaitsevan Mondi Group -konserniin kuuluvan aallotuskartonkitehdas Powerfluten tehdaslaajennus ja modernisointi on määrä suorittaa reippaalla aikataululla. Laajennuksen peruskivi muurattiin toukokuussa 2022 ja tehtaan laajennuksen on tarkoitus ollavalmis syksyllä 2023. Investoinnin avulla Powerflute laajentaa ja modernisoi tehdasta laajamittaisesti parantaen tuotantokapasiteettia ja tuotteiden laatua, sekä vähentäen tehtaan ympäristöön kohdistuvia vaikutuksia. Investoinnin ansiosta myös paikallisen puun…
Artikkelit - 14.4.2022
Harvestian tuore vahvistus Vartiaisen Juho pääsi heti alkuun kertomaan omin sanoin minkälaisesta miehestä on kyse ja mitä tuleman pitää Pohjois-Karjalan ”puukauppakentällä”, kun Harvestia palaa takaisin alueelle tekemään onnistuneita puukauppoja asiakkaiden kanssa. Olen 32-vuotias metsätalousinsinööri, Harvestian uusin tulokas Joensuusta. Kokemusta minulla on kertynyt puunhankinnasta kannolta tehtaalle monipuolisesti, niin puunkorjuun- ja metsäsuunnittelun kun myös puunoston parissa. Puunhankinnan olen kokenut kutsumusammatiksi, tykkään olla tekemisissä erilaisten ihmisten kanssa ja tykkään siitä, että jokainen päivä on uusi ja erilainen. Metsällisissä asioissa keskustelen mielelläni ja jaan…
Artikkelit - 24.2.2022
Satelliittipaikannuksesta on tullut arkielämässä yleisesti hyödynnetty palvelu. Myös puunhankinnassa paikannusta ja paikkatietoa käytetään laajasti puun oston, korjuun ja kuljetuksen eri vaiheissa. Paikannus ja paikkatieto antavat toteuttajille hyvät ennakkotiedot kohteesta ja näin saavutetaan laadullisesti hyvä lopputulos. Tietoa 20 000 kilometrin korkeudelta käsin Global Positioning System tutummin GPS, on Yhdysvaltain puolustusministeriön kehittämä ja ylläpitämä satelliittipaikannusjärjestelmä. Järjestelmän satelliitit kiertävät maata noin 20 000 kilometrin korkeudella maanpinnasta. Järjestelmään kuuluu lisäksi maa-asemia, jotka pitävät satelliitit oikeilla kiertoradoilla. Jokaisessa satelliitissa on tarkka atomikello. Satelliitit lähettävät maahan…
Artikkelit - 17.1.2022
Mondi Group hyväksyi kesällä 2021 yli sadan miljoonan euron investointihankkeen Kuopion Sorsasalossa sijaitsevaan aallotuskartonkitehtaaseen. Investoinnilla vastataan kasvavaan kysyntään, parannetaan tuotteen laatua ja kustannuskilpailukykyä sekä vahvistetaan tehtaan ympäristötehokkuutta. Investointi kasvattaa tehtaan vuosikapasiteettia noin 55 000 tonnilla. Samalla myös vuotuinen puunkäyttömäärä kasvaa noin 200 000 m3. Investointi on tarkoitus saattaa päätökseen vuoden 2023 viimeisellä neljänneksellä. Merkittävä investointi Kuopion Sorsasalon tehtaaseen tarkoittaa tasaista kysyntää koivukuidulle myös tulevaisuudessa. Puun kysynnän kasvu luo Pohjois-Savon sekä lähimaakuntien metsänomistajille hyvät tulevaisuuden näkymät. Metsän harvennus on sijoitus tulevaisuuteen…

Harvestia

Harvestia Oy on Mondi Groupin omistama puunhankintayhtiö. Harvestia hankkii puut Mondi Powerfluten Kuopion Sorsasalossa sijaitsevalle tehtaalle.
Lisäksi Harvestia toimittaa puuta yhteistyökumppaneilleen. Harvestia ostaa kuitu-, tukki- ja energiapuuta sekä pysty- että hankintakaupalla.

Tietosuojaseloste