Mutkattomin tapa
tehdä puukaupat.

Löydä oma puunostajasi tästä
Puun myynti mielessä? Harvestia on
mutkattomin kumppani puukaupan tekoon.

Suunnittelemme ja toteutamme harvennushakkuita asiakaslähtöisesti.

Meillä puukaupan ja puun korjuun organisoinnin hoitaa yksi ja sama

hankintaesimies – eli toimimme asiakasystävällisesti yhden miehen taktiikalla.

Mutkatonta puukauppaa am­mat­ti­lai­sen avulla
Hoidettu metsä tuottaa parhaiten ja lisää mo­niar­voi­suut­ta
Harvestia on met­sä­no­mis­ta­jan puolella
Uutiset - 24.4.2023
Positiivinen hyvä tyyppi Harvestian Leppävirran hankintaesimies Eero Liinakoskelle on myönnetty ”Työyhteisön hyvä tyyppi” -stipendi. Stipendin arvo on 500 euroa. Stipendiä esittäneet kollegat toteavat seuraavaa:”Eero on osoittanut omalla käytöksellään, olemuksellaan ja aktiivisuudellaan esimerkkiä puunhankinnan tehtävissä. Hänen vahva positiivinen otteensa uusia asioita ja haasteita kohtaan on ollut keskeinen voimavara, joka on myös välittynyt muuhun organisaatioon. Eero on täsmällinen ja tunnollinen työtään sekä työkavereitaan kohtaan eli juuri se työyhteisön huippu tyyppi!” Metsämiesten Säätiö haluaa nostaa ”Työyhteisön hyvä tyyppi”-stipendillä esille arjen työyhteisösankareita metsäalalla, sillä…
Uutiset - 18.4.2023
Kolkuttaja 2023 Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry jakaa Kolkuttaja palkintoa jäsenyritysten toimintaedellytyksiin erityisen positiivisesti vaikuttaneille henkilöille ja yrityksille. Tänä vuonna tunnustus annettiin Mikko Palmrothille ja Harvestialle. Harvestia on panostanut raakapuun kuljettamisen työturvallisuuteen käytännön toimenpiteillä ja teoilla. Lisäksi organisaation myönteinen asenne on edesauttanut hyvän yhteistyön toteutumista taloudellisesti haastavina aikoina. Tämä antaa uskoa tulevaisuuteen! Tunnustus luovutettiin Mikko Palmrothille Metsäalan Kuljetusyrittäjät yhdistyksen vuosikokouksen yhteydessä Savonlinnassa 15.4.2023.
Artikkelit - 18.4.2023
Harvestia järjesti yhteistyökumppaneiden kanssa metsäpäivän Kuopiossa Väki oli lähtenyt kelistä piittaamatta liikenteeseen ja katsomaan, mitä metsäpäivä pitää sisällään. Kävijöitä oli todella mukavasti ja saimme aikaan hyviä keskusteluita eri näkökulmista. Päivän teemana oli paljon mediassakin esillä ollut korjuujäljen laatu harvennuksilla. Puolueettoman näkökulman aiheesta oli esittämässä valtakunnan tason kärkipään asiantuntija, Metsäkeskuksen Markku Remes. Koneurakoitsijan näkökulmaa päivään toi puunkorjuuyritys FinnHarvest Oy puolesta Eero Korhonen. Pientä porkkanaa tapahtumateltalle toi sahapalkinnon muodossa päivään osallistunut Kone ja Tarvike M. Leppänen Oy. Suuressa roolissa päivän onnistumisen kannalta…
Uutiset - 3.3.2023
Harvestia kouluttaa hakkuukoneiden kuljettajia yhteistyössä Metsäkeskuksen kanssa Harvestia kouluttaa omaa henkilöstöä sekä hakkuukoneen kuljettajia harvennusten laatuun ja korjuujälkeen liittyvissä asioissa kevään aikana. Maastossa pidettäviä koulutustilaisuuksia järjestetään helmi-maaliskuussa yhteistyössä Metsäkeskuksen kanssa neljällä eri paikkakunnalla. Harvestian hakkuissa noudatetaan Hyvän metsänhoidon suosituksia Koulutuksen pääteemoina ovat harvennusten oikea voimakkuus ja ajoitus sekä ajouraleveys ja suunnittelu. Keskeisenä tavoitteena on jatkossa parantaa korjuun laatua sekä metsänomistajien palvelua ja neuvontaa. Kaikissa Harvestian hakkuissa noudatetaan Hyvän metsänhoidon suosituksia. Positiivista vuorovaikutusta Koulutustilaisuuksissa on varattu aikaa keskustelulle ja pohdinnoille. Näin…

Harvestia

Harvestia Oy on Mondi Groupin omistama puunhankintayhtiö. Harvestia hankkii puut Mondi Powerfluten Kuopion Sorsasalossa sijaitsevalle tehtaalle.
Lisäksi Harvestia toimittaa puuta yhteistyökumppaneilleen. Harvestia ostaa kuitu-, tukki- ja energiapuuta sekä pysty- että hankintakaupalla.

Tietosuojaseloste