Vastuullista metsänhoitoa suomalaisissa metsissä

Meillä Harvestialla vastuullisuus on yksi tärkeimmistä arvoistamme, jota toteutamme kaikessa toiminnassamme suomalaisissa metsissä, joka päivä. Ostamme kaikkia puutavaralajeja kestävän kehityksen ja vastuullisen metsänhoidon periaatteiden mukaisesti. Olemme apunasi vastuullisessa metsänhoidossa – ammattitaitoisesti sekä metsiäsi ja toiveitasi kunnioittaen.

Sertifioitua toimintaa

Harvestialle on myönnetty PEFC ja FSC® alkuperäketjun sertifikaatit merkiksi toimintamme vastuullisuudesta. Osana vastuullista metsänhoitoa huolehdimme työssämme luonnon kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista sekä huomioimme ympäristöasiat kaikilla puun hankintaan liittyvillä osa-alueilla.

Puun alkuperän seuranta on toimintamme perusedellytys. Puun alkuperän seurantajärjestelmämme täyttää sekä PEFC™- että FSC®-metsäsertifiointijärjestelmän vaatimukset. Varmistamme, että tehtaisiimme toimitettava puuraaka-aine on kestävästi hankittua, laillisesti hakattua ja kansainvälisten metsäsertifiointijärjestelmien vaatimusten mukaista.

Harvestian toimiva johto sitoutuu tekemään parhaansa, ettei yhtiö hanki tai välitä puutavaraa tai metsäteollisuuden sivutuotteita, joiden toimitusketjuun sisältyy jokin seuraavista menetelmistä:
• Laittomista hakkuista saatu materiaali
• Hakkuita, jotka rikkovat kansalaisoikeuksia tai alkuperäiskansojen oikeuksia
• Hakkuita luonnonsuojelualueilla
• Hakkuita alueilla, jotka on muutettu luonnonmetsistä plantaaseiksi
• Hakkuita alueilla, joissa on käytetty tai käytetään geenimuunneltuja puita

Metsien monimuotoisuutta turvaten

Kestävällä ja vastuullisella metsänhoidolla voidaan tukea ja ylläpitää metsiemme monimuotoisuutta. Me Harvestialla sitoudumme toimimaan kestävästi varmistaen luonnon monimuotoisuuden säilymisen myös tulevaisuudessa, ja aina tuleville sukupolville saakka. Talousmetsissä monimuotoisuutta turvataan säästöpuilla, vesistöjen suojavyöhykkeillä, arvokkaiden elinympäristöjen säilyttämisellä ja muilla sertifikaattien ja lakien ohjaamilla tavoilla. Metsänomistajana voit tukea monimuotoisuutta metsässäsi myös sertifikaattien vaatimuksia laajemmin esimerkiksi suosimalla sekapuustoa, jättämällä leveämpiä suojakaistaleita tai vaikkapa säästämällä riistatiheikköjä ja pesäpuita. Hankintaesimiehemme kuuntelevat toiveitasi ja toimivat tukenasi monimuotoisuuskysymysten äärellä.

Kasvava metsä on hiilinielu

Kasvava metsä on hiilinielu, joka sitoo itseensä ilmakehässä olevaa hiilidioksidia. Metsien rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa onkin merkittävä hiilen sidonnan ja varastoinnin vuoksi, mutta myös fossiilisista raaka-aineista valmistettujen tuotteiden korvaajana. Suomen metsien puuvarastot ovat viimeisten vuosikymmenien aikana jatkuvasti kasvaneet, ja aktiivisella metsänhoidolla on ollut kasvun lisääntymisessä keskeinen rooli. Tehokkaimmin hiiltä sitovat terveet ja hyvin kasvavat nuoret metsät. Pitämällä metsistäsi hyvää huolta, ja teettämällä harvennukset oikea-aikaisesti, autatkin ylläpitämään metsiemme kasvua sekä hiilensidontaa, ja teet tärkeitä ilmastotekoja.

Artikkelit - 23.9.2022
Kesällä 2022 Harvestialla kesätyöntekijänä oli Tarvaisen Eetu Joensuusta. Eetu kertoo hänen kesätyökokemuksistaan Harvestialla. Eetu Tarvainen, JoensuuLogistiikka ”Opiskelen metsätieteitä Itä-Suomen yliopistossa ja tänä kesänä valmistuin metsätieteiden kandidaatiksi. Syksyllä jatkan maisterinopintojen parissa, jossa erikoistumisalana on metsäteknologia. Yliopisto opintojen ohella olen opiskellut myös metsätalousinsinöörin opintoja. Opinnot ovat antaneet hyvän teoreettisen pohjan puunhankinnan eri tehtävistä. Käytännön osaamista olen päässyt harjoittamaan jo monena kesänä eri metsäalan työtehtävien parissa. Ensimmäisen kesän olin Harvestialla vuonna 2020, jolloin toimin loma-ajan sijaisena hankintaesimiehille. Kesällä 2021 olin harjoittelussa Metsähallituksella, jossa…
Artikkelit - 31.8.2022
Läpipääsemätön pusikko Ennakkoraivaus on harmillisen usein aliarvostettu metsänhoitotoimenpide. Se on kuitenkin epäilemättä yksi metsänhoidon tärkeimmistä toimenpiteistä, sekä taloudellisesta että esteettisestä näkövinkkelistä syynättynä. Kuvittele itsesi nuoreen metsään, johon ei ole tehty uudistamistoimenpiteiden jälkeen juuri mitään hoitotöitä. Aivan, se on monissa tapauksissa lähes läpipääsemätön vesakko, jossa kasvaa lähes kaikkia mahdollisia suomalaisia puulajeja vieri vieressä. Sen jälkeen kuvittele itsesi metsäkoneen kuljettajaksi, joka saapuu kohteelle suorittamaan ensiharvennusta. Kuvittele yrittäväsi löytää metsäkoneen kouralla poistettavan rungon tyvi kolhimatta viereisiä, kasvatettavaksi tarkoitettuja puita. Aivan, käytännössä mahdoton tehtävä.…
Artikkelit - 24.5.2022
Sorsasalossa sijaitsevaan aallotuskartonkitehtaaseen kohdistuvan jätti-investoinnin ansiosta pohjoissavolaisesta puusta jalostettuja tuotteita viedään tulevaisuudessa maailmalle entistä enemmän. Investointi lisää tuotantomääriä ja paikallisen koivun kysyntää, sekä pienentää tehtaan ympäristövaikutuksia. Kuopion Sorsasalossa sijaitsevan Mondi Group -konserniin kuuluvan aallotuskartonkitehdas Powerfluten tehdaslaajennus ja modernisointi on määrä suorittaa reippaalla aikataululla. Laajennuksen peruskivi muurattiin toukokuussa 2022 ja tehtaan laajennuksen on tarkoitus ollavalmis syksyllä 2023. Investoinnin avulla Powerflute laajentaa ja modernisoi tehdasta laajamittaisesti parantaen tuotantokapasiteettia ja tuotteiden laatua, sekä vähentäen tehtaan ympäristöön kohdistuvia vaikutuksia. Investoinnin ansiosta myös paikallisen puun…
Artikkelit - 14.4.2022
Harvestian tuore vahvistus Vartiaisen Juho pääsi heti alkuun kertomaan omin sanoin minkälaisesta miehestä on kyse ja mitä tuleman pitää Pohjois-Karjalan ”puukauppakentällä”, kun Harvestia palaa takaisin alueelle tekemään onnistuneita puukauppoja asiakkaiden kanssa. Olen 32-vuotias metsätalousinsinööri, Harvestian uusin tulokas Joensuusta. Kokemusta minulla on kertynyt puunhankinnasta kannolta tehtaalle monipuolisesti, niin puunkorjuun- ja metsäsuunnittelun kun myös puunoston parissa. Puunhankinnan olen kokenut kutsumusammatiksi, tykkään olla tekemisissä erilaisten ihmisten kanssa ja tykkään siitä, että jokainen päivä on uusi ja erilainen. Metsällisissä asioissa keskustelen mielelläni ja jaan…

Harvestia

Harvestia Oy on Mondi Groupin omistama puunhankintayhtiö. Harvestia hankkii puut Mondi Powerfluten Kuopion Sorsasalossa sijaitsevalle tehtaalle.
Lisäksi Harvestia toimittaa puuta yhteistyökumppaneilleen. Harvestia ostaa kuitu-, tukki- ja energiapuuta sekä pysty- että hankintakaupalla.

Tietosuojaseloste