Vastuullista metsänhoitoa suomalaisissa metsissä

Meillä Harvestialla vastuullisuus on yksi tärkeimmistä arvoistamme, jota toteutamme kaikessa toiminnassamme suomalaisissa metsissä, joka päivä. Ostamme kaikkia puutavaralajeja kestävän kehityksen ja vastuullisen metsänhoidon periaatteiden mukaisesti. Olemme apunasi vastuullisessa metsänhoidossa – ammattitaitoisesti sekä metsiäsi ja toiveitasi kunnioittaen.

Sertifioitua toimintaa

Harvestialle on myönnetty PEFC ja FSC® alkuperäketjun sertifikaatit merkiksi toimintamme vastuullisuudesta. Osana vastuullista metsänhoitoa huolehdimme työssämme luonnon kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista sekä huomioimme ympäristöasiat kaikilla puun hankintaan liittyvillä osa-alueilla.

Puun alkuperän seuranta on toimintamme perusedellytys. Puun alkuperän seurantajärjestelmämme täyttää sekä PEFC™- että FSC®-metsäsertifiointijärjestelmän vaatimukset. Varmistamme, että tehtaisiimme toimitettava puuraaka-aine on kestävästi hankittua, laillisesti hakattua ja kansainvälisten metsäsertifiointijärjestelmien vaatimusten mukaista.

Harvestian toimiva johto sitoutuu tekemään parhaansa, ettei yhtiö hanki tai välitä puutavaraa tai metsäteollisuuden sivutuotteita, joiden toimitusketjuun sisältyy jokin seuraavista menetelmistä:
• Laittomista hakkuista saatu materiaali
• Hakkuita, jotka rikkovat kansalaisoikeuksia tai alkuperäiskansojen oikeuksia
• Hakkuita luonnonsuojelualueilla
• Hakkuita alueilla, jotka on muutettu luonnonmetsistä plantaaseiksi
• Hakkuita alueilla, joissa on käytetty tai käytetään geenimuunneltuja puita

Metsien monimuotoisuutta turvaten

Kestävällä ja vastuullisella metsänhoidolla voidaan tukea ja ylläpitää metsiemme monimuotoisuutta. Me Harvestialla sitoudumme toimimaan kestävästi varmistaen luonnon monimuotoisuuden säilymisen myös tulevaisuudessa, ja aina tuleville sukupolville saakka. Talousmetsissä monimuotoisuutta turvataan säästöpuilla, vesistöjen suojavyöhykkeillä, arvokkaiden elinympäristöjen säilyttämisellä ja muilla sertifikaattien ja lakien ohjaamilla tavoilla. Metsänomistajana voit tukea monimuotoisuutta metsässäsi myös sertifikaattien vaatimuksia laajemmin esimerkiksi suosimalla sekapuustoa, jättämällä leveämpiä suojakaistaleita tai vaikkapa säästämällä riistatiheikköjä ja pesäpuita. Hankintaesimiehemme kuuntelevat toiveitasi ja toimivat tukenasi monimuotoisuuskysymysten äärellä.

Kasvava metsä on hiilinielu

Kasvava metsä on hiilinielu, joka sitoo itseensä ilmakehässä olevaa hiilidioksidia. Metsien rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa onkin merkittävä hiilen sidonnan ja varastoinnin vuoksi, mutta myös fossiilisista raaka-aineista valmistettujen tuotteiden korvaajana. Suomen metsien puuvarastot ovat viimeisten vuosikymmenien aikana jatkuvasti kasvaneet, ja aktiivisella metsänhoidolla on ollut kasvun lisääntymisessä keskeinen rooli. Tehokkaimmin hiiltä sitovat terveet ja hyvin kasvavat nuoret metsät. Pitämällä metsistäsi hyvää huolta, ja teettämällä harvennukset oikea-aikaisesti, autatkin ylläpitämään metsiemme kasvua sekä hiilensidontaa, ja teet tärkeitä ilmastotekoja.

Artikkelit - 9.11.2021
Turvallisuus tähtäimessä Harvestian vaatimukset urakoitsijoille ja heidän työntekijöidensä osaamiselle ovat tarkentuneet viimeisen parin vuoden aikana. Urakoitsijoille asetettavat vaatimukset tähtäävät turvallisuuden parantamiseen Harvestian työmailla. Harvestialla turvallisuus onkin tärkein asia, joka ohjaa kaikkea toimintaa. Yksi nykyisistä vaatimuksista on koneenkuljettajien metsäalan tutkinto. Harvestia ja Sakky selvittivät yhteistyön mahdollisuutta koneenkuljettajien kouluttamiseksi. Yhteinen malli ja ratkaisu tähän löydettiin ja koneenkuljettajien koulutus alkoi alkuvuodesta 2020. Jokaiselle ilman tutkintoa olevalle moto- tai ajokoneenkuljettajille mahdollistettiin koulutuksen aloitus töiden ohessa, joka johtaa metsäalan tutkintoon. Kehittynyt ja räätälöity koulutusmalli Eritysesti…
Artikkelit - 6.10.2021
Kesällä 2021 Harvestian rivejä vahvisti kaksi kesätyöntekijää, Ville ja Marikki. Ville vietti kesäänsä hankinnan tehtävien parissa Kangasniemellä ja Marikki logistiikan parissa Kuopiossa. Alta pääset lukemaan heidän kesätyökokemuksiaan. Ville Paappanen, KangasniemiHankinta ”Suhde metsään ja lopulta metsätalouteen tulee jo kotoa. 15-vuotiaana raivasin taimikoita kesätyönä, josta tie vei ammattikouluun metsäkoneenkuljettajalinjalle. Joidenkin metsäkoneenkuljettajavuosien jälkeen palo päästä vaikuttamaan asioihin vahvistui, ja päädyin metsätalousinsinööriopiskelijaksi Mikkeliin. Parin vuoden opiskelun jälkeen hain kesätöitä Harvestialta, ja se kannatti. Kesän aikana olen oppinut erittäin paljon puunhankintaan sekä puukauppaan liittyviä asioita.…
Artikkelit - 10.6.2021
Harvennus metsän arvokasvun perustana Harvennushakkuut ovat tärkeä osa suomalaisten metsien hoitoa, sillä ne pitävät metsät terveinä ja elinvoimaisina. Suunnitelmalliset ja yhteistyössä ammattilaisten kanssa toteutetut harvennushakkuut tuovat metsänomistajalle myös rahanarvoista hyötyä, sillä ajallaan tehtynä ne voivat kasvattaa metsän tuottoa jopa 50% verrattuna siihen, että harvennukset jätettäisiin kokonaan tekemättä. Tiedätkö, kuinka harvennushakkuut vaikuttavat metsän hyvinvointiin ja tuottavuuteen? 1. Harvennushakkuut parantavat metsän elinvoimaa ja terveyttä Metsänhoidollisesta näkökulmasta harvennushakkuiden rooli on merkittävä. Harvennuksessa poistetaan heikkoja ja huonokuntoisia puita, jolloin kasvutilaa, ravinteita ja valoa vapautuu…

Harvestia

Harvestia Oy on Mondi Groupin omistama puunhankintayhtiö. Harvestia hankkii puut Mondi Powerfluten Kuopion Sorsasalossa sijaitsevalle tehtaalle.
Lisäksi Harvestia toimittaa puuta yhteistyökumppaneilleen. Harvestia ostaa kuitu-, tukki- ja energiapuuta sekä pysty- että hankintakaupalla.

Tietosuojaseloste