Kesä Harvestialla 2022

Artikkelit | 23.9.2022
Jaa tämä artikkeli

Kesällä 2022 Harvestialla kesätyöntekijänä oli Tarvaisen Eetu Joensuusta. Eetu kertoo hänen kesätyökokemuksistaan Harvestialla.

Eetu Tarvainen, Joensuu
Logistiikka

”Opiskelen metsätieteitä Itä-Suomen yliopistossa ja tänä kesänä valmistuin metsätieteiden kandidaatiksi. Syksyllä jatkan maisterinopintojen parissa, jossa erikoistumisalana on metsäteknologia. Yliopisto opintojen ohella olen opiskellut myös metsätalousinsinöörin opintoja. Opinnot ovat antaneet hyvän teoreettisen pohjan puunhankinnan eri tehtävistä. Käytännön osaamista olen päässyt harjoittamaan jo monena kesänä eri metsäalan työtehtävien parissa. Ensimmäisen kesän olin Harvestialla vuonna 2020, jolloin toimin loma-ajan sijaisena hankintaesimiehille. Kesällä 2021 olin harjoittelussa Metsähallituksella, jossa työskentelin puun korjuun ja kuljetuksen parissa.

Tänä kesänä halusin jälleen hakea Harvestialle kesätöihin, koska minulle oli jäänyt hyvä kuva ensimmäisestä harjoittelusta ja tiesin, että pääsisin kehittämään omaa ammatillista osaamistani puunhankinnan parissa entistä enemmän. Kesän aikana päätehtäväni oli kuljetusesimiehen sijaistaminen. Työtehtävä piti sisällään viikoittaisten kuljetustilauksien suunnittelun ja seurannan eri toimituspisteisiin. Lisäksi autoin puutavara-autokuljettajia erilaisissa ongelmatilanteissa. Pääsin myös avustamaan korjuuesimiestä kesäloman ajan seuraamalla tukkikiintiöiden täyttymistä sekä suorittamalla hakkuukoneen kontrollimittauksia maastossa. Näiden työtehtävien ohella tein kesän aikana logistiikkaselvitystä, jonka tarkoituksena oli selvittää kustannustehokkain ja ylipäätään parhain mahdollinen kuljetusmenetelmä Harvestialla eri maantieteellisistä sijainneista.

Logistiikan työtehtävät vaativat tarkkuutta ja oma-aloitteisuutta. Kesän alussa työtehtäviin saa monipuolisen perehdytyksen, mutta tarvittaessa apua on saatavilla koko Harvestian henkilöstöltä. Logistiikan työtehtäviä suoritin pääasiassa Harvestian Kuopion toimistolta käsin.

Kesätyöt Harvestialla ovat hyvin monipuolisia sekä kehittäviä että vastuullisia. Omiin työtehtäviin on mahdollista päästä vaikuttamaan oman kiinnostuksen mukaan. Tunsin, että harjoittelijat ovat myös osa työyhteisöä ja heidän tekemiseensä luotetaan. Kannustan kaikkia vähänkin puunhankinnasta kiinnostuneita hakemaan harjoitteluun Harvestialle – täällä todellakin pääset tekemään oikeita töitä ammattilaisten kanssa!”

Paras aika hakea kesätöihin Harvestialle on tammi-helmikuussa. Mikäli kesä Harvestialla kiinnostaa, laita rohkeasti sähköpostia osoitteeseen jari.takkinen@harvestia.fi.

Artikkelit - 31.8.2022
Läpipääsemätön pusikko Ennakkoraivaus on harmillisen usein aliarvostettu metsänhoitotoimenpide. Se on kuitenkin epäilemättä yksi metsänhoidon tärkeimmistä toimenpiteistä, sekä taloudellisesta että esteettisestä näkövinkkelistä syynättynä. Kuvittele itsesi nuoreen metsään, johon ei ole tehty uudistamistoimenpiteiden jälkeen juuri mitään hoitotöitä. Aivan, se on monissa tapauksissa lähes läpipääsemätön vesakko, jossa kasvaa lähes kaikkia mahdollisia suomalaisia puulajeja vieri vieressä. Sen jälkeen kuvittele itsesi metsäkoneen kuljettajaksi, joka saapuu kohteelle suorittamaan ensiharvennusta. Kuvittele yrittäväsi löytää metsäkoneen kouralla poistettavan rungon tyvi kolhimatta viereisiä, kasvatettavaksi tarkoitettuja puita. Aivan, käytännössä mahdoton tehtävä.…
Artikkelit - 14.4.2022
Harvestian tuore vahvistus Vartiaisen Juho pääsi heti alkuun kertomaan omin sanoin minkälaisesta miehestä on kyse ja mitä tuleman pitää Pohjois-Karjalan ”puukauppakentällä”, kun Harvestia palaa takaisin alueelle tekemään onnistuneita puukauppoja asiakkaiden kanssa. Olen 32-vuotias metsätalousinsinööri, Harvestian uusin tulokas Joensuusta. Kokemusta minulla on kertynyt puunhankinnasta kannolta tehtaalle monipuolisesti, niin puunkorjuun- ja metsäsuunnittelun kun myös puunoston parissa. Puunhankinnan olen kokenut kutsumusammatiksi, tykkään olla tekemisissä erilaisten ihmisten kanssa ja tykkään siitä, että jokainen päivä on uusi ja erilainen. Metsällisissä asioissa keskustelen mielelläni ja jaan…
Uutiset - 15.9.2022
Tervetuloa Harvestian Metsäpäivään Kontiolahdelle 24.9.2022 klo 9 -14. Osoite Kuusojantie 39, 81220 Kontiolahti.
Uutiset - 24.6.2021
”Tämä investointi uutinen tarkoittaa vajaan 200 000 m3:n lisäystä tehtaan puunkäyttöön. Harvestiassa aloitamme hankinnan lisäyksen valmistelut välittömästi. Ensisijainen tavoite on lisätä hankintaa nykyisiltä hankinta-alueiltamme Pohjois-Savosta ja ympäröivistä maakunnista. Tähän lisäykseen on kaikki edellytykset maakuntien puuvarojen puolesta olemassa. Puunhankinnan lisäys tuo työpaikkoja hankintaketjuun noin 30 kpl.” Mikko Palmroth Harvestia Oy, Toimitusjohtaja

Harvestia

Harvestia Oy on Mondi Groupin omistama puunhankintayhtiö. Harvestia hankkii puut Mondi Powerfluten Kuopion Sorsasalossa sijaitsevalle tehtaalle.
Lisäksi Harvestia toimittaa puuta yhteistyökumppaneilleen. Harvestia ostaa kuitu-, tukki- ja energiapuuta sekä pysty- että hankintakaupalla.

Tietosuojaseloste