Puun kysyntä kasvaa Pohjois-Savossa

Artikkelit | 17.1.2022
Jaa tämä artikkeli

Mondi Group hyväksyi kesällä 2021 yli sadan miljoonan euron investointihankkeen Kuopion Sorsasalossa sijaitsevaan aallotuskartonkitehtaaseen. Investoinnilla vastataan kasvavaan kysyntään, parannetaan tuotteen laatua ja kustannuskilpailukykyä sekä vahvistetaan tehtaan ympäristötehokkuutta. Investointi kasvattaa tehtaan vuosikapasiteettia noin 55 000 tonnilla. Samalla myös vuotuinen puunkäyttömäärä kasvaa noin 200 000 m3. Investointi on tarkoitus saattaa päätökseen vuoden 2023 viimeisellä neljänneksellä. Merkittävä investointi Kuopion Sorsasalon tehtaaseen tarkoittaa tasaista kysyntää koivukuidulle myös tulevaisuudessa. Puun kysynnän kasvu luo Pohjois-Savon sekä lähimaakuntien metsänomistajille hyvät tulevaisuuden näkymät.

Metsän harvennus on sijoitus tulevaisuuteen

Oikea-aikaisella ja aktiivisella metsänhoidolla pidämme metsät ja niiden puuston elinvoimaisina ja terveinä. Puun käytön kasvu ei siis tarkoita metsävarojen ehtymistä – päinvastoin.

Hyvällä metsänhoidolla varmistetaan se, että metsien käyttöä voidaan lisätä vahvistaen samalla niiden kasvua. Harvennushakkuut ovat keskeinen osa metsänhoitoa ja merkittävässä roolissa puuston kasvun kannalta. Harvennuksessa poistetaan heikkoja ja huonokuntoisia puita, jolloin kasvutilaa, ravinteita ja valoa vapautuu enemmän parhaille puuyksilöille ja jäljelle jääneen puuston kasvu kiihtyy. Oikein ja yhdessä ammattilaisten kanssa tehtynä harvennushakkuut kiihdyttävät puuston kasvua. Lisäksi harvennushakkuut vauhdittavat puuston arvokasvua ja niillä voidaan tukea myös metsän monimuotoisuutta. Tarkemmin harvennushakkuiden hyödyistä voit lukea täältä.

Pohjois-Savossa metsät voivat hyvin

Pohjois-Savossa metsien kasvu on alueellisesti koko maan kärkipäätä. Kiitos hyvän metsänhoidon! Viimeisimpien valtakunnan metsien inventointi (VMI) jaksojen aikana 2009-2020 Pohjois-Savon puuston keskimääräinen hehtaarikohtainen kasvu, sekä puuston kokonaistilavuus metsämaalla on ollut selvästi nousujohteinen ja saman aikaisesti puunkäyttö- ja korjuumäärät ovat lisääntyneet. Tekemällä harvennushakkuut ja hoitotyöt ajallaan pystymme kestävästi kasvattamaan puunkäyttömääriä, vahvistamaan metsien monimuotoisuutta sekä kasvattamaan metsien hiilinieluja myös tulevaisuudessa.

100-vuotias VMI mahdollistaa metsien laajan seurannan

Valtakunnan metsien inventointi (VMI) on metsien ja metsävarojen seurantajärjestelmä, joka tuottaa tietoa alueittaisista ja koko maan metsävaroista, maankäytöstä ja metsien omistussuhteista, metsien terveydentilasta, metsien monimuotoisuudesta sekä metsien hiilivaroista ja niiden muutoksista.

Valtakunnan metsien inventointi juhli satavuotista taivaltaan vuonna 2021. Valtakunnan metsien inventoinnin ensimmäiset maastotyöt aloitettiin vuonna 1921. Taustalla oli huoli maamme metsien tilasta ja puuvarojen riittävyydestä. Sittemmin VMI:n tuottama tilastotieto metsistä on osoittautunut niin arvokkaaksi, että inventointeja on toistettu noin 10 vuoden välein. Metsien hoito on pitkäjänteistä toimintaa. Pitkien aikasarjojen avulla on pystytty varmistamaan uusiutuvien luonnonvarojen kestävä käyttö ja hoito. Huolellinen inventointi osoittaa, että puuston kokonaistilavuus on kasvanut ja metsävaramme kasvavat edelleen. Panostamalla jatkossakin hyvään metsänhoitoon voidaan metsien käyttöä lisätä vahvistaen samalla niiden hiilivarastoa sekä metsäluonnon monimuotoisuutta.

Artikkelit - 10.6.2021
Harvennus metsän arvokasvun perustana Harvennushakkuut ovat tärkeä osa suomalaisten metsien hoitoa, sillä ne pitävät metsät terveinä ja elinvoimaisina. Suunnitelmalliset ja yhteistyössä ammattilaisten kanssa toteutetut harvennushakkuut tuovat metsänomistajalle myös rahanarvoista hyötyä, sillä ajallaan tehtynä ne voivat kasvattaa metsän tuottoa jopa 50% verrattuna siihen, että harvennukset jätettäisiin kokonaan tekemättä. Tiedätkö, kuinka harvennushakkuut vaikuttavat metsän hyvinvointiin ja tuottavuuteen? 1. Harvennushakkuut parantavat metsän elinvoimaa ja terveyttä Metsänhoidollisesta näkökulmasta harvennushakkuiden rooli on merkittävä. Harvennuksessa poistetaan heikkoja ja huonokuntoisia puita, jolloin kasvutilaa, ravinteita ja valoa vapautuu…
Uutiset - 24.6.2021
”Tämä investointi uutinen tarkoittaa vajaan 200 000 m3:n lisäystä tehtaan puunkäyttöön. Harvestiassa aloitamme hankinnan lisäyksen valmistelut välittömästi. Ensisijainen tavoite on lisätä hankintaa nykyisiltä hankinta-alueiltamme Pohjois-Savosta ja ympäröivistä maakunnista. Tähän lisäykseen on kaikki edellytykset maakuntien puuvarojen puolesta olemassa. Puunhankinnan lisäys tuo työpaikkoja hankintaketjuun noin 30 kpl.” Mikko Palmroth Harvestia Oy, Toimitusjohtaja
Artikkelit - 9.11.2021
Turvallisuus tähtäimessä Harvestian vaatimukset urakoitsijoille ja heidän työntekijöidensä osaamiselle ovat tarkentuneet viimeisen parin vuoden aikana. Urakoitsijoille asetettavat vaatimukset tähtäävät turvallisuuden parantamiseen Harvestian työmailla. Harvestialla turvallisuus onkin tärkein asia, joka ohjaa kaikkea toimintaa. Yksi nykyisistä vaatimuksista on koneenkuljettajien metsäalan tutkinto. Harvestia ja Sakky selvittivät yhteistyön mahdollisuutta koneenkuljettajien kouluttamiseksi. Yhteinen malli ja ratkaisu tähän löydettiin ja koneenkuljettajien koulutus alkoi alkuvuodesta 2020. Jokaiselle ilman tutkintoa olevalle moto- tai ajokoneenkuljettajille mahdollistettiin koulutuksen aloitus töiden ohessa, joka johtaa metsäalan tutkintoon. Kehittynyt ja räätälöity koulutusmalli Eritysesti…
Artikkelit - 6.10.2021
Kesällä 2021 Harvestian rivejä vahvisti kaksi kesätyöntekijää, Ville ja Marikki. Ville vietti kesäänsä hankinnan tehtävien parissa Kangasniemellä ja Marikki logistiikan parissa Kuopiossa. Alta pääset lukemaan heidän kesätyökokemuksiaan. Ville Paappanen, KangasniemiHankinta ”Suhde metsään ja lopulta metsätalouteen tulee jo kotoa. 15-vuotiaana raivasin taimikoita kesätyönä, josta tie vei ammattikouluun metsäkoneenkuljettajalinjalle. Joidenkin metsäkoneenkuljettajavuosien jälkeen palo päästä vaikuttamaan asioihin vahvistui, ja päädyin metsätalousinsinööriopiskelijaksi Mikkeliin. Parin vuoden opiskelun jälkeen hain kesätöitä Harvestialta, ja se kannatti. Kesän aikana olen oppinut erittäin paljon puunhankintaan sekä puukauppaan liittyviä asioita.…

Harvestia

Harvestia Oy on Mondi Groupin omistama puunhankintayhtiö. Harvestia hankkii puut Mondi Powerfluten Kuopion Sorsasalossa sijaitsevalle tehtaalle.
Lisäksi Harvestia toimittaa puuta yhteistyökumppaneilleen. Harvestia ostaa kuitu-, tukki- ja energiapuuta sekä pysty- että hankintakaupalla.

Tietosuojaseloste