Kesä Harvestialla

Artikkelit | 6.10.2021
Jaa tämä artikkeli

Kesällä 2021 Harvestian rivejä vahvisti kaksi kesätyöntekijää, Ville ja Marikki. Ville vietti kesäänsä hankinnan tehtävien parissa Kangasniemellä ja Marikki logistiikan parissa Kuopiossa. Alta pääset lukemaan heidän kesätyökokemuksiaan.

Ville Paappanen, Kangasniemi
Hankinta

”Suhde metsään ja lopulta metsätalouteen tulee jo kotoa. 15-vuotiaana raivasin taimikoita kesätyönä, josta tie vei ammattikouluun metsäkoneenkuljettajalinjalle. Joidenkin metsäkoneenkuljettajavuosien jälkeen palo päästä vaikuttamaan asioihin vahvistui, ja päädyin metsätalousinsinööriopiskelijaksi Mikkeliin. Parin vuoden opiskelun jälkeen hain kesätöitä Harvestialta, ja se kannatti. Kesän aikana olen oppinut erittäin paljon puunhankintaan sekä puukauppaan liittyviä asioita.

Harvestialla kannustetaan oppimaan ja ottamaan vastuuta. Päätehtäväni on ollut hankintaesimiesten loma-ajan sijaistaminen. Toimenkuva on laaja, ja jokainen päivä töissä erilainen. Olen päässyt osallistumaan koko puunhankinnan ketjuun puukauppatarjouksen teosta korjuuseen ja siihen, että puutavara-auto saa puut kyytiinsä. Tietokonetöitä toimistolla on paljon, mutta jokaiseen päivään mahtuu myös autolla ajoa sekä metsässä käyntiä. Työpäivän aikana puhelin soi usein.

Hankinnan harjoittelija tarvitsee monipuolisia vuorovaikutustaitoja ja pelisilmää, sillä työssä tapaa ihmisiä metsänomistajista yrittäjiin ja muihin toimijoihin. Työskentely on itsenäistä, ja samaan aikaan täytyy hallita useita eri työhön kuuluvia osa-alueita. Reippaalla ja työtä pelkäämättömällä asenteella pärjää pitkälle.

Mielestäni Harvestialla olossa parasta on, kun olen saanut tehdä puunhankinnan tehtäviä alusta loppuun saakka. Olen saanut tavata metsänomistajan, ja suunnitella ja toteuttaa yhdessä puukauppaa hänen toiveidensa mukaan. Lisäksi on hienoa olla osana tätä puunhankinnan kokonaisuutta, ja nähdä, miten kaikki eri osapuolet toimivat yhteistyössä ja puhaltavat yhteen hiileen!”

Marikki Nygård, Kuopio
Logistiikka

”Tämä on kolmas kesäni Harvestialla, ja joka kesä olen saanut tehdä ja oppia uutta. Valmistuin tänä kesänä metsätieteiden kandidaatiksi Helsingin yliopistosta, ja syksyllä opinnot jatkuvat kauppatieteen maisteriopinnoissa. Perusymmärrys metsätaloudesta ja metsäteollisuudesta hankitaan luentosaleissa ja kenttäkursseilla, mutta käytännön työ opettaa lopulta eniten. Hain kesätöihin Harvestialle heti kun alan kesätyöt olivat ajankohtaisia.

Työ Harvestialla on ollut mielenkiintoista ja kehittävää, joten olen hakenut uudestaan – jo kolmatta kertaa. Joka kesä työnkuvani on laajentunut, ja tänä vuonna työtehtävät ovat olleet erityisen vaihtelevia. Päätehtäväni on ollut toimia kuljetusesimiehen sijaisena. Tässä tehtävässä suunnittelen ja seuraan viikoittaisia puutavarakuljetuksia tehtaille, ja olen apuna tien päällä oleville kuljettajille. Tänä kesänä pääsin lisäksi hankkimaan myös kansainvälistä työkokemusta olemalla etäyhteyksin mukana Mondi Groupin strategiatyössä Wienissä.

Logistiikan parissa työskentelevän täytyy olla oma-aloitteinen ja järjestelmällinen. Töitä on pystyttävä tekemään itsenäisesti ja ottamaan vastuuta, mutta apua löytyy ympäriltä aina kun sitä tarvitsee. Myös ongelmanratkaisukykyä tarvitaan, sillä hyvästä perehdytyksestä huolimatta kaikkia vastaan tulevia tilanteita ei voi etukäteen opetella, ja välillä joutuu soveltamaan. Työ on pääsääntöisesti toimistotyötä.

Parasta Harvestialla työskennellessä on se, että kesätyöntekijät saavat vastuuta ja heidän tekemiseensä luotetaan. Työtehtävät ovat kehittyneet kokemuksen kasvaessa ja niitä on saanut suunnata myös oman mielenkiinnonkohteiden mukaan. Harvestialla tehdään kovasti töitä, mutta ilmapiiri on silti rento ja kesätyöntekijät ovat osa työyhteisöä ensimmäisestä päivästä saakka.”

Paras aika hakea kesätöihin Harvestialle on tammi-helmikuussa. Mikäli kesä Harvestialla kiinnostaa, laita rohkeasti sähköpostia osoitteeseen jari.takkinen@harvestia.fi.

Artikkelit - 17.1.2022
Mondi Group hyväksyi kesällä 2021 yli sadan miljoonan euron investointihankkeen Kuopion Sorsasalossa sijaitsevaan aallotuskartonkitehtaaseen. Investoinnilla vastataan kasvavaan kysyntään, parannetaan tuotteen laatua ja kustannuskilpailukykyä sekä vahvistetaan tehtaan ympäristötehokkuutta. Investointi kasvattaa tehtaan vuosikapasiteettia noin 55 000 tonnilla. Samalla myös vuotuinen puunkäyttömäärä kasvaa noin 200 000 m3. Investointi on tarkoitus saattaa päätökseen vuoden 2023 viimeisellä neljänneksellä. Merkittävä investointi Kuopion Sorsasalon tehtaaseen tarkoittaa tasaista kysyntää koivukuidulle myös tulevaisuudessa. Puun kysynnän kasvu luo Pohjois-Savon sekä lähimaakuntien metsänomistajille hyvät tulevaisuuden näkymät. Metsän harvennus on sijoitus tulevaisuuteen…
Artikkelit - 9.11.2021
Turvallisuus tähtäimessä Harvestian vaatimukset urakoitsijoille ja heidän työntekijöidensä osaamiselle ovat tarkentuneet viimeisen parin vuoden aikana. Urakoitsijoille asetettavat vaatimukset tähtäävät turvallisuuden parantamiseen Harvestian työmailla. Harvestialla turvallisuus onkin tärkein asia, joka ohjaa kaikkea toimintaa. Yksi nykyisistä vaatimuksista on koneenkuljettajien metsäalan tutkinto. Harvestia ja Sakky selvittivät yhteistyön mahdollisuutta koneenkuljettajien kouluttamiseksi. Yhteinen malli ja ratkaisu tähän löydettiin ja koneenkuljettajien koulutus alkoi alkuvuodesta 2020. Jokaiselle ilman tutkintoa olevalle moto- tai ajokoneenkuljettajille mahdollistettiin koulutuksen aloitus töiden ohessa, joka johtaa metsäalan tutkintoon. Kehittynyt ja räätälöity koulutusmalli Eritysesti…
Artikkelit - 10.6.2021
Harvennus metsän arvokasvun perustana Harvennushakkuut ovat tärkeä osa suomalaisten metsien hoitoa, sillä ne pitävät metsät terveinä ja elinvoimaisina. Suunnitelmalliset ja yhteistyössä ammattilaisten kanssa toteutetut harvennushakkuut tuovat metsänomistajalle myös rahanarvoista hyötyä, sillä ajallaan tehtynä ne voivat kasvattaa metsän tuottoa jopa 50% verrattuna siihen, että harvennukset jätettäisiin kokonaan tekemättä. Tiedätkö, kuinka harvennushakkuut vaikuttavat metsän hyvinvointiin ja tuottavuuteen? 1. Harvennushakkuut parantavat metsän elinvoimaa ja terveyttä Metsänhoidollisesta näkökulmasta harvennushakkuiden rooli on merkittävä. Harvennuksessa poistetaan heikkoja ja huonokuntoisia puita, jolloin kasvutilaa, ravinteita ja valoa vapautuu…

Harvestia

Harvestia Oy on Mondi Groupin omistama puunhankintayhtiö. Harvestia hankkii puut Mondi Powerfluten Kuopion Sorsasalossa sijaitsevalle tehtaalle.
Lisäksi Harvestia toimittaa puuta yhteistyökumppaneilleen. Harvestia ostaa kuitu-, tukki- ja energiapuuta sekä pysty- että hankintakaupalla.

Tietosuojaseloste