Mondi Group investoi Sorsasalon tehtaaseen 125 miljoonaa euroa – tuotantomäärät nousuun, ympäristövaikutukset pienemmiksi

Artikkelit | 24.5.2022
Jaa tämä artikkeli

Sorsasalossa sijaitsevaan aallotuskartonkitehtaaseen kohdistuvan jätti-investoinnin ansiosta pohjoissavolaisesta puusta jalostettuja tuotteita viedään tulevaisuudessa maailmalle entistä enemmän. Investointi lisää tuotantomääriä ja paikallisen koivun kysyntää, sekä pienentää tehtaan ympäristövaikutuksia.

Kuopion Sorsasalossa sijaitsevan Mondi Group -konserniin kuuluvan aallotuskartonkitehdas Powerfluten tehdaslaajennus ja modernisointi on määrä suorittaa reippaalla aikataululla. Laajennuksen peruskivi muurattiin toukokuussa 2022 ja tehtaan laajennuksen on tarkoitus olla
valmis syksyllä 2023. Investoinnin avulla Powerflute laajentaa ja modernisoi tehdasta laajamittaisesti parantaen tuotantokapasiteettia ja tuotteiden laatua, sekä vähentäen tehtaan ympäristöön kohdistuvia vaikutuksia.

Investoinnin ansiosta myös paikallisen puun kysyntä kasvaa. Jättimäinen panostus tehtaan modernisoinniksi osoittaa tahtotilan olevan tehtaan kehittämisessä ja toimintojen ylläpitämisessä ja kasvattamisessa pitkälle tulevaisuuteen.

Tehtaan modernisointi parantaa tuotteiden laatua, sekä vähentää ympäristövaikutuksia

Tehtaan toiminnasta uudistetaan ja nykyaikaistetaan muun muassa puunkäsittelyä, kuitulinjaa, haihduttamoa, sekä paperikonetta. Moderni tehdasteknologia takaa entistä paremman prosessiturvallisuuden ja aiempaa laadukkaammat tuotteet. Modernisoinnin ansiosta tehtaan valmistamasta aaltokartongista saadaan entistä lujempaa ja laadukkaampaa. Tehtaan valmistamaa fluting-kartonkia käytetään esimerkiksi hedelmien ja vihannesten pakkaamiseen. Tehtaan modernisoinnilla vastataan puukuitupakkausten kasvavaan kysyntään.

Laajennus mahdollistaa myös suuremmat tuotantomäärät ja pienemmät ympäristövaikutukset. Modernisoinnin myötä tehtaan tuotantokapasiteetti kasvaa 55 000 tonnia vuodessa ja tehtaan pidemmän tähtäimen tavoitteena on saada aallotuskartongin vuosituotanto 330 000 tonniin.

Tuotantomäärien kasvusta huolimatta tehtaan vaikutukset ympäristöön pienenevät huomattavasti modernisoinnin myötä. Moderni teknologia vähentää reilusti tehtaan ympäristövaikutuksia, kuten melutasoja ja jätevesilaitosten kuormaa. Tämän mahdollistaa vanhojen, pienemmille kuormituksille suuniteltujen järjestelmien korvaaminen modernilla tehdasteknologialla ja nykyaikaisilla ratkaisuilla.

Tehtaan tuotantoprosessissa on tärkeää myös vastuullisesti hoidetuista metsistä saatava kotimainen puu. Näin myös tehtaan tuote, uusiutuvaan raaka-aineeseen perustuva kuitupakkaus, on ekologinen ratkaisu pakkaustarpeisiin.

Laajennuksen ansiosta pohjoissavolaisen koivun kysyntä nousee

Harvestian toiminnassa paikkatietoa hyödynnetään jokaisessa työvaiheessa. Hankintaesimies suunnistaa autolla myynnissä oleville leimikoille Mondi Powerfluten tuotantoprosesseissa käytetään vain kotimaista koivua. Tehtaan laajennuksen myötä myös kotimaisen koivun tarve nousee, joka lisää puun kysyntää Pohjois-Savossa. 55 000 tonnin tuotantokapasiteetin kasvaminen vuodessa tarkoittaa myös vuotuisen puunkäyttömäärän kasvua noin 200 000 kuutiometrin verran. Harvestia hoitaa tehtaan puunhankinnan ja kasvaavaan kysyntään vastataan yhdessä metsänomistajien kanssa. Näin koivukuidun menekki alueella nousee tasaisesti, joka luo hyvät tulevaisuuden näkymät Pohjois-Savon ja lähimaakuntien metsänomistajille tulevaisuudessakin.

Artikkelit - 14.4.2022
Harvestian tuore vahvistus Vartiaisen Juho pääsi heti alkuun kertomaan omin sanoin minkälaisesta miehestä on kyse ja mitä tuleman pitää Pohjois-Karjalan ”puukauppakentällä”, kun Harvestia palaa takaisin alueelle tekemään onnistuneita puukauppoja asiakkaiden kanssa. Olen 32-vuotias metsätalousinsinööri, Harvestian uusin tulokas Joensuusta. Kokemusta minulla on kertynyt puunhankinnasta kannolta tehtaalle monipuolisesti, niin puunkorjuun- ja metsäsuunnittelun kun myös puunoston parissa. Puunhankinnan olen kokenut kutsumusammatiksi, tykkään olla tekemisissä erilaisten ihmisten kanssa ja tykkään siitä, että jokainen päivä on uusi ja erilainen. Metsällisissä asioissa keskustelen mielelläni ja jaan…
Artikkelit - 24.2.2022
Satelliittipaikannuksesta on tullut arkielämässä yleisesti hyödynnetty palvelu. Myös puunhankinnassa paikannusta ja paikkatietoa käytetään laajasti puun oston, korjuun ja kuljetuksen eri vaiheissa. Paikannus ja paikkatieto antavat toteuttajille hyvät ennakkotiedot kohteesta ja näin saavutetaan laadullisesti hyvä lopputulos. Tietoa 20 000 kilometrin korkeudelta käsin Global Positioning System tutummin GPS, on Yhdysvaltain puolustusministeriön kehittämä ja ylläpitämä satelliittipaikannusjärjestelmä. Järjestelmän satelliitit kiertävät maata noin 20 000 kilometrin korkeudella maanpinnasta. Järjestelmään kuuluu lisäksi maa-asemia, jotka pitävät satelliitit oikeilla kiertoradoilla. Jokaisessa satelliitissa on tarkka atomikello. Satelliitit lähettävät maahan…
Artikkelit - 17.1.2022
Mondi Group hyväksyi kesällä 2021 yli sadan miljoonan euron investointihankkeen Kuopion Sorsasalossa sijaitsevaan aallotuskartonkitehtaaseen. Investoinnilla vastataan kasvavaan kysyntään, parannetaan tuotteen laatua ja kustannuskilpailukykyä sekä vahvistetaan tehtaan ympäristötehokkuutta. Investointi kasvattaa tehtaan vuosikapasiteettia noin 55 000 tonnilla. Samalla myös vuotuinen puunkäyttömäärä kasvaa noin 200 000 m3. Investointi on tarkoitus saattaa päätökseen vuoden 2023 viimeisellä neljänneksellä. Merkittävä investointi Kuopion Sorsasalon tehtaaseen tarkoittaa tasaista kysyntää koivukuidulle myös tulevaisuudessa. Puun kysynnän kasvu luo Pohjois-Savon sekä lähimaakuntien metsänomistajille hyvät tulevaisuuden näkymät. Metsän harvennus on sijoitus tulevaisuuteen…
Artikkelit - 10.6.2021
Harvennus metsän arvokasvun perustana Harvennushakkuut ovat tärkeä osa suomalaisten metsien hoitoa, sillä ne pitävät metsät terveinä ja elinvoimaisina. Suunnitelmalliset ja yhteistyössä ammattilaisten kanssa toteutetut harvennushakkuut tuovat metsänomistajalle myös rahanarvoista hyötyä, sillä ajallaan tehtynä ne voivat kasvattaa metsän tuottoa jopa 50% verrattuna siihen, että harvennukset jätettäisiin kokonaan tekemättä. Tiedätkö, kuinka harvennushakkuut vaikuttavat metsän hyvinvointiin ja tuottavuuteen? 1. Harvennushakkuut parantavat metsän elinvoimaa ja terveyttä Metsänhoidollisesta näkökulmasta harvennushakkuiden rooli on merkittävä. Harvennuksessa poistetaan heikkoja ja huonokuntoisia puita, jolloin kasvutilaa, ravinteita ja valoa vapautuu…

Harvestia

Harvestia Oy on Mondi Groupin omistama puunhankintayhtiö. Harvestia hankkii puut Mondi Powerfluten Kuopion Sorsasalossa sijaitsevalle tehtaalle.
Lisäksi Harvestia toimittaa puuta yhteistyökumppaneilleen. Harvestia ostaa kuitu-, tukki- ja energiapuuta sekä pysty- että hankintakaupalla.

Tietosuojaseloste