Sorsasalossa sijaitsevaan aallotuskartonkitehtaaseen kohdistuvan jätti-investoinnin ansiosta pohjoissavolaisesta puusta jalostettuja tuotteita viedään tulevaisuudessa maailmalle entistä enemmän. Investointi lisää tuotantomääriä ja paikallisen koivun kysyntää, sekä pienentää tehtaan ympäristövaikutuksia.

Kuopion Sorsasalossa sijaitsevan Mondi Group -konserniin kuuluvan aallotuskartonkitehdas Powerfluten tehdaslaajennus ja modernisointi on määrä suorittaa reippaalla aikataululla. Laajennuksen peruskivi muurattiin toukokuussa 2022 ja tehtaan laajennuksen on tarkoitus olla
valmis syksyllä 2023. Investoinnin avulla Powerflute laajentaa ja modernisoi tehdasta laajamittaisesti parantaen tuotantokapasiteettia ja tuotteiden laatua, sekä vähentäen tehtaan ympäristöön kohdistuvia vaikutuksia.

Investoinnin ansiosta myös paikallisen puun kysyntä kasvaa. Jättimäinen panostus tehtaan modernisoinniksi osoittaa tahtotilan olevan tehtaan kehittämisessä ja toimintojen ylläpitämisessä ja kasvattamisessa pitkälle tulevaisuuteen.

Tehtaan modernisointi parantaa tuotteiden laatua, sekä vähentää ympäristövaikutuksia

Tehtaan toiminnasta uudistetaan ja nykyaikaistetaan muun muassa puunkäsittelyä, kuitulinjaa, haihduttamoa, sekä paperikonetta. Moderni tehdasteknologia takaa entistä paremman prosessiturvallisuuden ja aiempaa laadukkaammat tuotteet. Modernisoinnin ansiosta tehtaan valmistamasta aaltokartongista saadaan entistä lujempaa ja laadukkaampaa. Tehtaan valmistamaa fluting-kartonkia käytetään esimerkiksi hedelmien ja vihannesten pakkaamiseen. Tehtaan modernisoinnilla vastataan puukuitupakkausten kasvavaan kysyntään.

Laajennus mahdollistaa myös suuremmat tuotantomäärät ja pienemmät ympäristövaikutukset. Modernisoinnin myötä tehtaan tuotantokapasiteetti kasvaa 55 000 tonnia vuodessa ja tehtaan pidemmän tähtäimen tavoitteena on saada aallotuskartongin vuosituotanto 330 000 tonniin.

Tuotantomäärien kasvusta huolimatta tehtaan vaikutukset ympäristöön pienenevät huomattavasti modernisoinnin myötä. Moderni teknologia vähentää reilusti tehtaan ympäristövaikutuksia, kuten melutasoja ja jätevesilaitosten kuormaa. Tämän mahdollistaa vanhojen, pienemmille kuormituksille suuniteltujen järjestelmien korvaaminen modernilla tehdasteknologialla ja nykyaikaisilla ratkaisuilla.

Tehtaan tuotantoprosessissa on tärkeää myös vastuullisesti hoidetuista metsistä saatava kotimainen puu. Näin myös tehtaan tuote, uusiutuvaan raaka-aineeseen perustuva kuitupakkaus, on ekologinen ratkaisu pakkaustarpeisiin.

Laajennuksen ansiosta pohjoissavolaisen koivun kysyntä nousee

Harvestian toiminnassa paikkatietoa hyödynnetään jokaisessa työvaiheessa. Hankintaesimies suunnistaa autolla myynnissä oleville leimikoille Mondi Powerfluten tuotantoprosesseissa käytetään vain kotimaista koivua. Tehtaan laajennuksen myötä myös kotimaisen koivun tarve nousee, joka lisää puun kysyntää Pohjois-Savossa. 55 000 tonnin tuotantokapasiteetin kasvaminen vuodessa tarkoittaa myös vuotuisen puunkäyttömäärän kasvua noin 200 000 kuutiometrin verran. Harvestia hoitaa tehtaan puunhankinnan ja kasvaavaan kysyntään vastataan yhdessä metsänomistajien kanssa. Näin koivukuidun menekki alueella nousee tasaisesti, joka luo hyvät tulevaisuuden näkymät Pohjois-Savon ja lähimaakuntien metsänomistajille tulevaisuudessakin.

Harvestian tuore vahvistus Vartiaisen Juho pääsi heti alkuun kertomaan omin sanoin minkälaisesta miehestä on kyse ja mitä tuleman pitää Pohjois-Karjalan ”puukauppakentällä”, kun Harvestia palaa takaisin alueelle tekemään onnistuneita puukauppoja asiakkaiden kanssa.

Olen 32-vuotias metsätalousinsinööri, Harvestian uusin tulokas Joensuusta. Kokemusta minulla on kertynyt puunhankinnasta kannolta tehtaalle monipuolisesti, niin puunkorjuun- ja metsäsuunnittelun kun myös puunoston parissa. Puunhankinnan olen kokenut kutsumusammatiksi, tykkään olla tekemisissä erilaisten ihmisten kanssa ja tykkään siitä, että jokainen päivä on uusi ja erilainen. Metsällisissä asioissa keskustelen mielelläni ja jaan oppimaani tietoa mielelläni, hölmöjä kysymyksiä ei ole olemassa.

Metsien mies puhtaasta intohimosta

Varhaisen nuoruuden olen viettänyt Ilomantsissa, sittemmin asustellut Joensuun ympäristössä. Sydän sykkii edelleen nuoruusvuosiin ja Ilomatsin metsiin, joissa vietäkin paljon aikaa metsästellen suur- ja pienriistaa. Kalastaminen on myös lähellä sydäntä, viihdyn tiellä tietämättömillä kuuluvuuskenttien kantamattomassa erämaassa erittäin hyvin, kalastellen ja vaeltaen pitkin tuntureita. Välillä tuntuu, että tahtoo puukauppaasiat jäädä toissijaiseksi, kun näitä kokemuksia pääsee jakamaan asiakkaiden kanssa. Lisäksi minut tunnetaan siitä, että minulla on aina keskeneräinen rakennus, jota rakentelen vapaa-ajalla sekä tykkään sienestää, marjastaa ja valmistaa itse luonnosta pyytämistä aineksista mieltä ja kroppaa ravitsevaa ruokaa.

Harvestia laajentaa Pohjois-Karjalaan

Vartiainen kertoo, että annettu haaste Harvestian toiminnan laajentamiselle Pohjois-Karjalan alueelle kiehtoo.


Otathan rohkeasti yhteyttä niin tehdään hyvät ja antoisat puukaupat!
Juho Vartiainen
hankintaesimies
Puh. 040 615 5175
juho.vartiainen@harvestia.fi
Joensuu, Kontiolahti ja Ilomantsi länsiosat

Satelliittipaikannuksesta on tullut arkielämässä yleisesti hyödynnetty palvelu. Myös puunhankinnassa paikannusta ja paikkatietoa käytetään laajasti puun oston, korjuun ja kuljetuksen eri vaiheissa. Paikannus ja paikkatieto antavat toteuttajille hyvät ennakkotiedot kohteesta ja näin saavutetaan laadullisesti hyvä lopputulos.

Tietoa 20 000 kilometrin korkeudelta käsin

Global Positioning System tutummin GPS, on Yhdysvaltain puolustusministeriön kehittämä ja ylläpitämä satelliittipaikannusjärjestelmä. Järjestelmän satelliitit kiertävät maata noin 20 000 kilometrin korkeudella maanpinnasta. Järjestelmään kuuluu lisäksi maa-asemia, jotka pitävät satelliitit oikeilla kiertoradoilla. Jokaisessa satelliitissa on tarkka atomikello. Satelliitit lähettävät maahan signaalia, jonka kulkuajan perusteella vastaanotin laskee signaalin kulkeman matkan. Ja kun maan pinnalla vastaanotin saa signaalin vähintään neljästä satelliitista, pystyy vastaanotin laskemaan sijainnin. Merellä, jossa ei tarvitse laskea korkeutta, paikannus onnistuu kolmellakin satelliitilla.

GPS-lyhennettä käytetään yleisterminä satelliittipaikannuksesta, vaikka GPS on Yhdysvaltain ylläpitämän järjestelmän lyhenne. Vastaavia järjestelmiä ovat venäläinen GLONASS, eurooppalainen Galileo ja kiinalainen BeiDou. Nykyaikaiset vastaanottimet pystyvät vastaanottamaan useamman järjestelmän lähettämää signaalia saman aikaisesti ja näin parantamaan tarkkuutta.

Normaalioloissa kaikille avoimen ja ilmaisen paikannuksen tarkkuus on 2-10 metrin välillä. Paikannuksen tarkkuuteen vaikuttavia tekijöitä ovat satelliittien määrä ja asema, ilmakehän aiheuttamat virheet, maaston peitteisyys ja käytetty vastaanotin. Tarkkuutta on mahdollista parantaa käyttämällä maksullisia tarkennuspalveluita. Tarkennuspalvelut perustuvat yleensä tietyissä pisteissä oleviin referenssi tukiasemiin, jotka vertaavat satelliiteista laskettua sijaintia tukiaseman tarkasti tunnettuun sijaintiin ja jakavat näin muodostuvaa korjausdataa vastaanottimille. Vastaanotin täytyy olla tarkennuspalvelua tukeva. Tarkennuspalvelulla päästää 0,2 – 1 metrin tarkkuuteen.

Monipuolista paikkatiedon hyödyntämistä Harvestialla

Harvestian toiminnassa paikkatietoa hyödynnetään jokaisessa työvaiheessa. Hankintaesimies suunnistaa autolla myynnissä oleville leimikoille käyttäen puhelimen tiekartta navigointia ja vaihtaa maastokartta sovellukseen siirtyessään metsän puolelle. Ostettujen lohkojen rajauksen yhteydessä joudutaan usein käyttämään paikannusta hyväksi tilan rajojen tai rajapyykkien etsinnässä. Kuvioiden rajaukset tallennetaan tarvittaessa maastokartta sovellukseen ja siirretään sitten metsäjärjestelmän kartalle. Näin puunkorjuun suorittavilla koneilla on tarkat kuvionrajat käytettävissä. Samalla kartalle määritellään varastopaikkojen, puutavara-auton kääntöpaikkojen, sähkölinjojen ja muiden huomioitavien kohteiden sijainnit. Myös lohkolla mahdollisesti olevat luontokohteet, lähteet ja suojakaistat merkitään maastoon ja kartalle paikannusta avuksi käyttäen.

Korjuun alkaessa kuljettaja kuittaa itsensä yksintyöskentelyn työturvallisuutta parantavaan sovellukseen, joka kertoo kuljettajan sijainnin. Tarvittaessa sovellus hälyttää apua ja ohjaa auttajat oikeaan paikkaan.

Korjuun suorittavat koneet siirretään leimikolle tiekartta navigointia hyödyntäen. Maastossa hakkuu- ja ajokoneiden tietokoneiden näytöllä on koko ajan kartta, jossa näkyy koneen oma sijainti suhteessa leimikon rajoihin. Hakkuukone tallentaa hakkuun suorituksen yhteydessä kulkemansa reitit eli ajourat. Nämä ajourat siirtyvät metsäkuljetuksen suorittavan koneen kartalle ja näin ajokoneen kuljettaja pystyy suunnittelemaan kuorman keruureitit etukäteen. Ajourat siirtyvät myös hankintaesimiehen karttanäytölle toimistolla, josta hän pystyy seuraamaan hakkuun edistymistä. Ajokone ajaa puut hankintaesimiehen etukäteen määrittelemälle varastopaikalle. Tilanteen muuttuessa ajokoneen kuljettaja pystyy tarvittaessa lisäämään kartalle uuden varastopaikan hyödyntäen GPS-paikannusta.

Puiden autokuljetus käynnistyy, kun auton kuljettaja saa kuljetustilauksen. Puuvarastojen sijainnit näkyvät auton tietokoneen karttanäytöllä. Paikkatietoon perustuen varastopaikoilta on laskettu etukäteen kuljetusmatkat tehtaille. Kuljettaja valitsee varaston, josta aikoo hakea kuorman. Valinnan jälkeen kartta näyttää ajoneuvon ja varastopaikan sijainnin samalla näytöllä. Näytön mittakaava tarkentuu sitä mukaa kun auto lähestyy varastoa ja näin kuljettaja osaa ajaa varastolle. Kuormauksen jälkeen kuljettaja ajaa tehtaalle tarvittaessa karttaa ja paikannusta hyväksi käyttäen. Tehtaalla paikkatietoa hyödynnetään tehdasvarastojen seurannassa. Tehdasvarastojen pinojen sijainnit ovat tallennettu järjestelmään ja kun trukki purkaa varastoa tehtaan käyttöön, niin järjestelmä tunnistaa trukin sijainnista varaston, josta vähennetään trukin tuotantoon siirtämät määrät.

Paikkatieto on nykyään tärkeä puunhankinnan toimitusketjun onnistumisen kannalta. Kyse on nykyaikaisen tekniikan hyödyntämisestä. Jos paikannus ei toimi tai tarvittava paikkatieto puuttuu, niin siitä aiheutuu heti hankintaesimiehille ja toteuttaville henkilöille ylimääräisiä haasteita. Paikannus ja paikkatieto ovat olennainen osa-alue tämän päivän puunhankinnassa.

Mondi Group hyväksyi kesällä 2021 yli sadan miljoonan euron investointihankkeen Kuopion Sorsasalossa sijaitsevaan aallotuskartonkitehtaaseen. Investoinnilla vastataan kasvavaan kysyntään, parannetaan tuotteen laatua ja kustannuskilpailukykyä sekä vahvistetaan tehtaan ympäristötehokkuutta. Investointi kasvattaa tehtaan vuosikapasiteettia noin 55 000 tonnilla. Samalla myös vuotuinen puunkäyttömäärä kasvaa noin 200 000 m3. Investointi on tarkoitus saattaa päätökseen vuoden 2023 viimeisellä neljänneksellä. Merkittävä investointi Kuopion Sorsasalon tehtaaseen tarkoittaa tasaista kysyntää koivukuidulle myös tulevaisuudessa. Puun kysynnän kasvu luo Pohjois-Savon sekä lähimaakuntien metsänomistajille hyvät tulevaisuuden näkymät.

Metsän harvennus on sijoitus tulevaisuuteen

Oikea-aikaisella ja aktiivisella metsänhoidolla pidämme metsät ja niiden puuston elinvoimaisina ja terveinä. Puun käytön kasvu ei siis tarkoita metsävarojen ehtymistä – päinvastoin.

Hyvällä metsänhoidolla varmistetaan se, että metsien käyttöä voidaan lisätä vahvistaen samalla niiden kasvua. Harvennushakkuut ovat keskeinen osa metsänhoitoa ja merkittävässä roolissa puuston kasvun kannalta. Harvennuksessa poistetaan heikkoja ja huonokuntoisia puita, jolloin kasvutilaa, ravinteita ja valoa vapautuu enemmän parhaille puuyksilöille ja jäljelle jääneen puuston kasvu kiihtyy. Oikein ja yhdessä ammattilaisten kanssa tehtynä harvennushakkuut kiihdyttävät puuston kasvua. Lisäksi harvennushakkuut vauhdittavat puuston arvokasvua ja niillä voidaan tukea myös metsän monimuotoisuutta. Tarkemmin harvennushakkuiden hyödyistä voit lukea täältä.

Pohjois-Savossa metsät voivat hyvin

Pohjois-Savossa metsien kasvu on alueellisesti koko maan kärkipäätä. Kiitos hyvän metsänhoidon! Viimeisimpien valtakunnan metsien inventointi (VMI) jaksojen aikana 2009-2020 Pohjois-Savon puuston keskimääräinen hehtaarikohtainen kasvu, sekä puuston kokonaistilavuus metsämaalla on ollut selvästi nousujohteinen ja saman aikaisesti puunkäyttö- ja korjuumäärät ovat lisääntyneet. Tekemällä harvennushakkuut ja hoitotyöt ajallaan pystymme kestävästi kasvattamaan puunkäyttömääriä, vahvistamaan metsien monimuotoisuutta sekä kasvattamaan metsien hiilinieluja myös tulevaisuudessa.

100-vuotias VMI mahdollistaa metsien laajan seurannan

Valtakunnan metsien inventointi (VMI) on metsien ja metsävarojen seurantajärjestelmä, joka tuottaa tietoa alueittaisista ja koko maan metsävaroista, maankäytöstä ja metsien omistussuhteista, metsien terveydentilasta, metsien monimuotoisuudesta sekä metsien hiilivaroista ja niiden muutoksista.

Valtakunnan metsien inventointi juhli satavuotista taivaltaan vuonna 2021. Valtakunnan metsien inventoinnin ensimmäiset maastotyöt aloitettiin vuonna 1921. Taustalla oli huoli maamme metsien tilasta ja puuvarojen riittävyydestä. Sittemmin VMI:n tuottama tilastotieto metsistä on osoittautunut niin arvokkaaksi, että inventointeja on toistettu noin 10 vuoden välein. Metsien hoito on pitkäjänteistä toimintaa. Pitkien aikasarjojen avulla on pystytty varmistamaan uusiutuvien luonnonvarojen kestävä käyttö ja hoito. Huolellinen inventointi osoittaa, että puuston kokonaistilavuus on kasvanut ja metsävaramme kasvavat edelleen. Panostamalla jatkossakin hyvään metsänhoitoon voidaan metsien käyttöä lisätä vahvistaen samalla niiden hiilivarastoa sekä metsäluonnon monimuotoisuutta.

Turvallisuus tähtäimessä

Harvestian vaatimukset urakoitsijoille ja heidän työntekijöidensä osaamiselle ovat tarkentuneet viimeisen parin vuoden aikana. Urakoitsijoille asetettavat vaatimukset tähtäävät turvallisuuden parantamiseen Harvestian työmailla. Harvestialla turvallisuus onkin tärkein asia, joka ohjaa kaikkea toimintaa. Yksi nykyisistä vaatimuksista on koneenkuljettajien metsäalan tutkinto. Harvestia ja Sakky selvittivät yhteistyön mahdollisuutta koneenkuljettajien kouluttamiseksi. Yhteinen malli ja ratkaisu tähän löydettiin ja koneenkuljettajien koulutus alkoi alkuvuodesta 2020. Jokaiselle ilman tutkintoa olevalle moto- tai ajokoneenkuljettajille mahdollistettiin koulutuksen aloitus töiden ohessa, joka johtaa metsäalan tutkintoon.

Kehittynyt ja räätälöity koulutusmalli

Eritysesti kokeneemmat motoilla ja ajokoneilla toimivat henkilöt ovat monesti itseoppineita ja työ on tekijäänsä opettanut ajan saatossa. Varsin perinteistä on ollut, että maatilan yhteyteen on talon isäntä hommannut aikanaan konekaluston, alkanut urakoida maatilan pidon ohessa ja hommaamaan leivän jatketta. Varsinaista koulutusta puiden tekoon ja ajoon ei ole saatu kuin korkeintaan kantapään kautta. Nuoremmalla väellä tilanne on usein toinen. Metsäalan koulutus on käyty, esimerkiksi hakkuukoneen tai ajokoneen kuljettajan koulutus. Tämän jälkeen on siirrytty metsän puolelle koulun penkiltä.
Koulutus ja tutkinto suoritetaan näyttöperusteisesti eikä perinteistä koulun penkillä istumista koulutuksessa juuri tule. Koulutukseen sisältyy myös muita osiota, joten pelkällä näyttökokeella ei tutkintoa heru. Koulutukseen kuuluvat näyttöjen lisäksi mm. erilaisten korttien ja kurssien suorittaminen kuten työturvakortti sekä ensiapukurssi. Riippuen henkilöstä ja koulutuksesta, koulutukseen voi kuulua lisäksi luonnonhoitoa, kasvinsuojelu metsätaloudessa -koulutus sekä tulityökortti. Koulutus järjestetään joustavasti ja voikin sanoa, että koulutuksen sisältö räätälöidään henkilön mukaan. Koulutuksen laajuus on kokonaisuudessaan 150 osaamispistettä.

Ammattilaiseksi opintojen ja työkokemuksen kautta

On tärkeää muistaa, että koulutuksen käyminen ja tutkinnon suorittaminen eivät tee kenestäkään ammattilaista. Ammattilaiseksi kehitytään ajan kanssa, koulutuksen ja työkokemuksen kautta. Koulutus antaa perusteet ja valmiuksia toimia erilaisissa tilanteissa, mahdollisuuden vastata lisääntyviin metsäalan haasteisiin ja vaatimuksiin korjuutyömailla sekä henkilökohtaisella tasolla virallisen osoituksen osaamisesta ja taitotasosta sekä mahdollisuuden jatkokoulutukseen.
Koulutus on kestänyt keskimäärin noin puolitoista vuotta henkilöä kohden päättyen tutkinnon suorittamiseen. Koronan hellittäessä koulutus voidaan viedä läpi nopeammin mutta johtuen tutkintoon kuuluvista aikataulutetuista pakollisista osioista, koulutus kestää noin vuoden. Jatkossa koulutus alkaa kahdesti vuodessa mukaillen Sakkyn aikatauluja. Harvestia kartoittaa urakoitsijoiden ja heidän henkilöstön tilanteen ennen koulutusten alkua ja ilmoittaa heidät tarpeen mukaan Sakkylle koulutuksen aloittamista varten.
Koulutusyhteistyön alussa koulutukseen tuli 30 henkilöä. Tutkinnon saaneita lokakuun alussa 2021 oli 24 henkilöä ja loppujen tutkintoa suorittavien odotetaan valmistuvan kuluvan vuoden loppuun mennessä. Koulutuksen käyneet ovat pitäneet tutkinnon suorittamista töiden ohessa sujuvana.
Harvestialla koneenkuljettajien kouluttautuminen nähdään erittäin positiivisena asiana sekä työturvallisuuden, että oman osaamisen parantamisen kannalta. Hienoa nähdä, että moni on saanut käytyä koulutuksen läpi ja suoritettua tutkinnon. Kiitos koulutuksen käyneille sekä opettajille. Jatketaan samaan malliin myös tulevaisuudessa.

Kesällä 2021 Harvestian rivejä vahvisti kaksi kesätyöntekijää, Ville ja Marikki. Ville vietti kesäänsä hankinnan tehtävien parissa Kangasniemellä ja Marikki logistiikan parissa Kuopiossa. Alta pääset lukemaan heidän kesätyökokemuksiaan.

Ville Paappanen, Kangasniemi
Hankinta

”Suhde metsään ja lopulta metsätalouteen tulee jo kotoa. 15-vuotiaana raivasin taimikoita kesätyönä, josta tie vei ammattikouluun metsäkoneenkuljettajalinjalle. Joidenkin metsäkoneenkuljettajavuosien jälkeen palo päästä vaikuttamaan asioihin vahvistui, ja päädyin metsätalousinsinööriopiskelijaksi Mikkeliin. Parin vuoden opiskelun jälkeen hain kesätöitä Harvestialta, ja se kannatti. Kesän aikana olen oppinut erittäin paljon puunhankintaan sekä puukauppaan liittyviä asioita.

Harvestialla kannustetaan oppimaan ja ottamaan vastuuta. Päätehtäväni on ollut hankintaesimiesten loma-ajan sijaistaminen. Toimenkuva on laaja, ja jokainen päivä töissä erilainen. Olen päässyt osallistumaan koko puunhankinnan ketjuun puukauppatarjouksen teosta korjuuseen ja siihen, että puutavara-auto saa puut kyytiinsä. Tietokonetöitä toimistolla on paljon, mutta jokaiseen päivään mahtuu myös autolla ajoa sekä metsässä käyntiä. Työpäivän aikana puhelin soi usein.

Hankinnan harjoittelija tarvitsee monipuolisia vuorovaikutustaitoja ja pelisilmää, sillä työssä tapaa ihmisiä metsänomistajista yrittäjiin ja muihin toimijoihin. Työskentely on itsenäistä, ja samaan aikaan täytyy hallita useita eri työhön kuuluvia osa-alueita. Reippaalla ja työtä pelkäämättömällä asenteella pärjää pitkälle.

Mielestäni Harvestialla olossa parasta on, kun olen saanut tehdä puunhankinnan tehtäviä alusta loppuun saakka. Olen saanut tavata metsänomistajan, ja suunnitella ja toteuttaa yhdessä puukauppaa hänen toiveidensa mukaan. Lisäksi on hienoa olla osana tätä puunhankinnan kokonaisuutta, ja nähdä, miten kaikki eri osapuolet toimivat yhteistyössä ja puhaltavat yhteen hiileen!”

Marikki Nygård, Kuopio
Logistiikka

”Tämä on kolmas kesäni Harvestialla, ja joka kesä olen saanut tehdä ja oppia uutta. Valmistuin tänä kesänä metsätieteiden kandidaatiksi Helsingin yliopistosta, ja syksyllä opinnot jatkuvat kauppatieteen maisteriopinnoissa. Perusymmärrys metsätaloudesta ja metsäteollisuudesta hankitaan luentosaleissa ja kenttäkursseilla, mutta käytännön työ opettaa lopulta eniten. Hain kesätöihin Harvestialle heti kun alan kesätyöt olivat ajankohtaisia.

Työ Harvestialla on ollut mielenkiintoista ja kehittävää, joten olen hakenut uudestaan – jo kolmatta kertaa. Joka kesä työnkuvani on laajentunut, ja tänä vuonna työtehtävät ovat olleet erityisen vaihtelevia. Päätehtäväni on ollut toimia kuljetusesimiehen sijaisena. Tässä tehtävässä suunnittelen ja seuraan viikoittaisia puutavarakuljetuksia tehtaille, ja olen apuna tien päällä oleville kuljettajille. Tänä kesänä pääsin lisäksi hankkimaan myös kansainvälistä työkokemusta olemalla etäyhteyksin mukana Mondi Groupin strategiatyössä Wienissä.

Logistiikan parissa työskentelevän täytyy olla oma-aloitteinen ja järjestelmällinen. Töitä on pystyttävä tekemään itsenäisesti ja ottamaan vastuuta, mutta apua löytyy ympäriltä aina kun sitä tarvitsee. Myös ongelmanratkaisukykyä tarvitaan, sillä hyvästä perehdytyksestä huolimatta kaikkia vastaan tulevia tilanteita ei voi etukäteen opetella, ja välillä joutuu soveltamaan. Työ on pääsääntöisesti toimistotyötä.

Parasta Harvestialla työskennellessä on se, että kesätyöntekijät saavat vastuuta ja heidän tekemiseensä luotetaan. Työtehtävät ovat kehittyneet kokemuksen kasvaessa ja niitä on saanut suunnata myös oman mielenkiinnonkohteiden mukaan. Harvestialla tehdään kovasti töitä, mutta ilmapiiri on silti rento ja kesätyöntekijät ovat osa työyhteisöä ensimmäisestä päivästä saakka.”

Paras aika hakea kesätöihin Harvestialle on tammi-helmikuussa. Mikäli kesä Harvestialla kiinnostaa, laita rohkeasti sähköpostia osoitteeseen jari.takkinen@harvestia.fi.

Harvennus metsän arvokasvun perustana

Harvennushakkuut ovat tärkeä osa suomalaisten metsien hoitoa, sillä ne pitävät metsät terveinä ja elinvoimaisina. Suunnitelmalliset ja yhteistyössä ammattilaisten kanssa toteutetut harvennushakkuut tuovat metsänomistajalle myös rahanarvoista hyötyä, sillä ajallaan tehtynä ne voivat kasvattaa metsän tuottoa jopa 50% verrattuna siihen, että harvennukset jätettäisiin kokonaan tekemättä.

Tiedätkö, kuinka harvennushakkuut vaikuttavat metsän hyvinvointiin ja tuottavuuteen?

1. Harvennushakkuut parantavat metsän elinvoimaa ja terveyttä

Metsänhoidollisesta näkökulmasta harvennushakkuiden rooli on merkittävä. Harvennuksessa poistetaan heikkoja ja huonokuntoisia puita, jolloin kasvutilaa, ravinteita ja valoa vapautuu enemmän parhaille puuyksilöille, ja jäljelle jääneen puuston kasvu kiihtyy. Kasvava metsä sitoo ilmakehästä hiilidioksidia, jolloin kasvun kiihtyminen lisää myös metsän hiilensidontaa. Tehokkaimpina hiilinieluina toimivatkin nimenomaan terveet ja hyvin hoidetut metsät. Lisäksi tiheät, huonokuntoiset metsät ovat erityisen alttiita tuhoille, ja harvennuksilla voidaan parantaa metsien kestävyyttä esimerkiksi myrskyjä, sekä talven mukanaan tuomia rasitteita, kuten tykkylumen painoa, vastaan.

2. Harvennushakkuut vauhdittavat puuston arvonkasvua

Metsänomistajan hakkuutulojen näkökulmasta oikea-aikaiset harvennushakkuut ovat avainroolissa, sillä ne lisäävät puuston arvokasvua. Puuston arvokasvu kertoo, kuinka paljon puuston arvo euroina muuttuu esimerkiksi vuoden aikana. Arvokasvua lisäävät sekä metsän kasvun kiihtyminen että tukkipuiden osuuden kasvu, joista molempiin harvennushakkuulla voidaan ratkaisevasti vaikuttaa. Kun siis seuraavan puukaupan aika koittaa, on metsässä edellisen harvennuksen ansiosta enemmän järeitä ja laadukkaita tukkipuun mitat saavuttaneita runkoja, joista maksetaan selvästi huonokuntoisia runkoja enemmän. Näin seuraavan puukaupan tulot ovat huomattavasti suuremmat.

3. Laadukas korjuujälki merkkinä onnistuneesta harvennushakkuusta

Laadukas korjuujälki on harvennushakkuissa olennainen, koska se vaikuttaa merkittävästi metsän tuottavuuteen ja kuntoon tulevaisuudessa. Harvennuksessa jäljelle jäävä puusto valitaan tarkoin, jotta varmistetaan metsän hyvälaatuinen ja elinvoimainen kehitys hakkuun jälkeen. Tämä on edellytys myös arvokasvun kiihtymiselle. Hyvään korjuujälkeen vaikuttaa keskeisesti ajourasuunnittelu, sillä ajourien alle jäävää pinta-alaa puut eivät pysty hyödyntämään kasvualustanaan. Ammattitaitoisella ajourasuunnittelulla pystytään myös välttämään ajourapainaumien aiheuttamia juuristovaurioita, pystyyn jätettyjen puiden kolhuja sekä muita laho- ja hyönteisvaurioiden riskiä lisääviä vahinkoja.

4. Harvennushakkuilla voidaan tukea metsän monimuotoisuutta

Oikein tehtynä harvennushakkuut ja metsän monimuotoisuus eivät ole ristiriidassa keskenään, vaan laadukkaaseen ja vastuulliseen metsänhoitoon kuuluu olennaisena osana myös metsän monimuotoisuuden, eli lajien kirjon, säilyttäminen. Harvennushakkuissa metsän monimuotoisuutta pystytään ylläpitämään esimerkiksi säästämällä riistatiheikköjä, säilyttämällä riittävät suojavyöhykkeet vesistöihin ja jättämällä metsään riittävästi lehtipuusekoitusta. Myös katkenneita tai valmiiksi kaatuneita puita voidaan jättää paikoilleen hakkuiden yhteydessä, sillä ne tarjoavat arvokkaita pesäpaikkoja monille eri lajeille. Metsän monimuotoisuuden säilyttämisessä harvennushakkuiden huolellisella suunnittelulla on suuri painoarvo ja siksi hakkuut kannattaa toteuttaa yhdessä ammattilaisen kanssa.


Meillä Harvestialla puukaupat toteutetaan aina ammattitaidolla. Olemme erikoistuneet harvennushakkuisiin, ja Harvestian toteuttamista puukaupoista harvennuksien osuus on noin 80%. Asiakkaistamme yli 90% on antanut kiitettävän arvosanan toteuttamistamme puukaupoista. Luota sinäkin Harvestiaan!

Artikkelit - 24.5.2022
Sorsasalossa sijaitsevaan aallotuskartonkitehtaaseen kohdistuvan jätti-investoinnin ansiosta pohjoissavolaisesta puusta jalostettuja tuotteita viedään tulevaisuudessa maailmalle entistä enemmän. Investointi lisää tuotantomääriä ja paikallisen koivun kysyntää, sekä pienentää tehtaan ympäristövaikutuksia. Kuopion Sorsasalossa sijaitsevan Mondi Group -konserniin kuuluvan aallotuskartonkitehdas Powerfluten tehdaslaajennus ja modernisointi on määrä suorittaa reippaalla aikataululla. Laajennuksen peruskivi muurattiin toukokuussa 2022 ja tehtaan laajennuksen on tarkoitus ollavalmis syksyllä 2023. Investoinnin avulla Powerflute laajentaa ja modernisoi tehdasta laajamittaisesti parantaen tuotantokapasiteettia ja tuotteiden laatua, sekä vähentäen tehtaan ympäristöön kohdistuvia vaikutuksia. Investoinnin ansiosta myös paikallisen puun…
Artikkelit - 14.4.2022
Harvestian tuore vahvistus Vartiaisen Juho pääsi heti alkuun kertomaan omin sanoin minkälaisesta miehestä on kyse ja mitä tuleman pitää Pohjois-Karjalan ”puukauppakentällä”, kun Harvestia palaa takaisin alueelle tekemään onnistuneita puukauppoja asiakkaiden kanssa. Olen 32-vuotias metsätalousinsinööri, Harvestian uusin tulokas Joensuusta. Kokemusta minulla on kertynyt puunhankinnasta kannolta tehtaalle monipuolisesti, niin puunkorjuun- ja metsäsuunnittelun kun myös puunoston parissa. Puunhankinnan olen kokenut kutsumusammatiksi, tykkään olla tekemisissä erilaisten ihmisten kanssa ja tykkään siitä, että jokainen päivä on uusi ja erilainen. Metsällisissä asioissa keskustelen mielelläni ja jaan…
Artikkelit - 24.2.2022
Satelliittipaikannuksesta on tullut arkielämässä yleisesti hyödynnetty palvelu. Myös puunhankinnassa paikannusta ja paikkatietoa käytetään laajasti puun oston, korjuun ja kuljetuksen eri vaiheissa. Paikannus ja paikkatieto antavat toteuttajille hyvät ennakkotiedot kohteesta ja näin saavutetaan laadullisesti hyvä lopputulos. Tietoa 20 000 kilometrin korkeudelta käsin Global Positioning System tutummin GPS, on Yhdysvaltain puolustusministeriön kehittämä ja ylläpitämä satelliittipaikannusjärjestelmä. Järjestelmän satelliitit kiertävät maata noin 20 000 kilometrin korkeudella maanpinnasta. Järjestelmään kuuluu lisäksi maa-asemia, jotka pitävät satelliitit oikeilla kiertoradoilla. Jokaisessa satelliitissa on tarkka atomikello. Satelliitit lähettävät maahan…
Artikkelit - 17.1.2022
Mondi Group hyväksyi kesällä 2021 yli sadan miljoonan euron investointihankkeen Kuopion Sorsasalossa sijaitsevaan aallotuskartonkitehtaaseen. Investoinnilla vastataan kasvavaan kysyntään, parannetaan tuotteen laatua ja kustannuskilpailukykyä sekä vahvistetaan tehtaan ympäristötehokkuutta. Investointi kasvattaa tehtaan vuosikapasiteettia noin 55 000 tonnilla. Samalla myös vuotuinen puunkäyttömäärä kasvaa noin 200 000 m3. Investointi on tarkoitus saattaa päätökseen vuoden 2023 viimeisellä neljänneksellä. Merkittävä investointi Kuopion Sorsasalon tehtaaseen tarkoittaa tasaista kysyntää koivukuidulle myös tulevaisuudessa. Puun kysynnän kasvu luo Pohjois-Savon sekä lähimaakuntien metsänomistajille hyvät tulevaisuuden näkymät. Metsän harvennus on sijoitus tulevaisuuteen…

Harvestia

Harvestia Oy on Mondi Groupin omistama puunhankintayhtiö. Harvestia hankkii puut Mondi Powerfluten Kuopion Sorsasalossa sijaitsevalle tehtaalle.
Lisäksi Harvestia toimittaa puuta yhteistyökumppaneilleen. Harvestia ostaa kuitu-, tukki- ja energiapuuta sekä pysty- että hankintakaupalla.

Tietosuojaseloste